Stof aangetroffen

Woensdag 2 juni is er ten zuiden van ons terrein stof aangetroffen. Uit monsteronderzoek is gebleken dat het gaat om ongeveer 60% omgevingsstof (strandzand en dergelijke). Het overige deel (ca. 40 %) is waarschijnlijk afkomstig van ons bedrijf. Het gaat dan hoofdzakelijk om grafiet en ijzeroxiden. De aanwezigheid van grafiet is de reden van het glinsteren van het stof. Het is niet mogelijk gebleken om de oorzaak van de stofemissie te achterhalen.

Voor klachten kunt u altijd bellen naar of mailen met de milieuklachtenlijn

Afdrukken Print pagina